Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaeth Cyngor Hyfywedd Datblygu a Ffioedd


Summary (optional)
Codir tâl am ddefnyddio ein gwasanaeth cyngor Hyfywedd Datblygu cyn ymgeisio.
start content

Mae'r gwasanaeth hwn ar waith i drafod hyfywedd cynllun datblygu arfaethedig a rhoi ymateb ffurfiol i ddatblygwyr yn manylu ar lefel yr ymrwymiadau cynllunio y byddai eu hangen i gefnogi cais cynllunio.

Cais am Gyngor Asesiad Dichonoldeb Ariannol

Ffurflen Tai Fforddiadwy

Rhestr Codi Tal

Eithriadau

Beth yw'r Gwasanaeth Cyngor Hyfywedd Datblygu

end content