Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pa help sydd ar gael? (Dros 25 oed)


Summary (optional)
start content

Os ydych chi neu rywun yr ydych chi’n gofalu amdanynt eisiau help, bydd y dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi ynglŷn â phwy y gallwch gysylltu â nhw am fwy o wybodaeth a chymorth.

Bydd y dolenni isod yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a manylion cyswllt i chi.

Ydych chi angen gwybod am weithgareddau lleol?

Ydych chi angen gwybodaeth am gludiant?

Ydych chi angen help i chwilio am waith?

Ydych chi angen help gydag arian a budd-daliadau?

Ydych chi angen help gydag addysg a dysgu gydol oes

Ydych chi angen help thai?

Ydych chi'n Ofalwr?

Ydych chi angen gwybodaeth am Awtistiaeth?

end content