Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Pa help sydd ar gael? (Dros 25 oed)


Summary (optional)
start content

Os ydych chi neu rywun yr ydych chi’n gofalu amdanynt eisiau help, bydd y dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi ynglŷn â phwy y gallwch gysylltu â nhw am fwy o wybodaeth a chymorth.

Bydd y dolenni isod yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a manylion cyswllt i chi.

Ydych chi angen gwybod am weithgareddau lleol?

Ydych chi angen gwybodaeth am gludiant?

Ydych chi angen help i chwilio am waith?

Ydych chi angen help gydag arian a budd-daliadau?

Ydych chi angen help gydag addysg a dysgu gydol oes

Ydych chi angen help thai?

Ydych chi'n Ofalwr?

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy