Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyflogaeth


Summary (optional)
start content

Cyflogaeth

Pan fydd eich gwesteion wedi setlo yn eich llety dylid eu cyfeirio at y Ganolfan Waith leol (Llandudno neu Fae Colwyn) cyn gynted â phosib i wneud cais am y budd-daliadau perthnasol.

Byddant angen eu pasbort, prawf o bwy ydynt a mynediad at eu cyfrif e-bost yn yr apwyntiad.

Canolfan Gwaith Llandudno: 
29 – 31 Stryd y Capel, Llandudno LL30 2SS
Ffôn: 0800 169 0190

Canolfan Gwaith Bae Colwyn:
2 Prince's Rd, Princes Dr, Colwyn Bay LL29 8PL
Ffôn: 0800 169 0190

 

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content