Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Addysg


Summary (optional)
start content

Derbyniadau i Ysgolion

Fel gyda phob dysgwr newydd sy’n ymuno ag ysgolion Conwy, ein nod yw gwneud y broses a threfniadau derbyn mor syml a chlir a phosib.

Y cam cyntaf fydd llenwi’r ffurflen dderbyniadau ar-lein yn: Trosglwyddo o ysgol i ysgol yn ystod y flwyddyn.

Mae copïau papur ar gael gan y Gwasanaethau Addysg ar (01492) 575031.  

Mae’r ddogfen Gwybodaeth Ysgolion ar gael yn: Dogfen Wybodaeth Ysgolion 2022-2023.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Polisi Derbyniadau
  • Rhestr o holl ysgolion Conwy
  • Manylion cyswllt 
  • Chategori iaith 


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Dderbyniadau i Ysgolion e-bostiwch: admissions@conwy.gov.uk.

Prydau Ysgol am Ddim / Grantiau Gwisg Ysgol

Pan fydd eich gwesteion yn hawlio Budd-daliadau’r DU, gallant wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim a grant gwisg ysgol.

Mae mwy o wybodaeth yn: Budd-daliadau Addysg.

Cludiant i'r Ysgol

Gall eich gwesteion wneud cais i gael cludiant o'r cartref i'r ysgol yn: Cludiant Ysgol / Coleg am Ddim

Neu trwy gysylltu â’r Tîm Ceisiadau Cludiant ar (01492) 575595.

Pan fydd y Swyddog Cludiant wedi cael y ffurflen gais byddant yn cysylltu â chi i gadarnhau cymhwysedd a darparu manylion y trefniadau cludiant.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content