Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Iechyd


Summary (optional)
start content

Ymweliadau Lles

Yn fuan ar ôl i’ch gwesteion gyrraedd eich tŷ, bydd y Cyngor yn cynnal ymweliad lles.  Trefnir hyn ar wahân i unrhyw ymweliadau eraill i sicrhau y gallwn ganfod unrhyw gefnogaeth arall sydd ei hangen. 

Mae Sesiynau Lles a ‘Siopau Un Alwad’ i ddarparu sgrinio iechyd a gwasanaethau cymorth wedi eu trefnu ar y cyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Awdurdodau Lleol. Cynhelir y rhain yn wythnosol a byddant trwy apwyntiad.

Bydd y Bwrdd Iechyd yn cysylltu â theuluoedd i’w gwahodd i fynychu sesiwn.  

Cofrestru gyda Meddyg Teulu


Dylech annog eich gwestai(gwesteion) i gofrestru gyda meddyg teulu lleol.  Gallwch helpu’r unigolyn neu’r teulu rydych yn eu noddi i gysylltu â’ch meddyg a ddewiswyd a gofyn iddynt gael eu cynnwys ar eu rhestr o gleifion.

Fel arall, mae gan y Bwrdd Iechyd restr o bob meddygfa Meddyg Teulu yn yr ardal yn: Gwasanaethau Iechyd Lleol

Gofal Cymdeithasol a Lles - Dolenni Defnyddiol:

Bywyd Teuluol Conwy

Canolfannau Gwybodaeth i Deuluoedd

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content