Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Iechyd


Summary (optional)
start content

Cofrestru gyda Meddyg Teulu

Dylech annog eich gwestai(gwesteion) i gofrestru gyda meddyg teulu lleol.  Gallwch helpu’r unigolyn neu’r teulu rydych yn eu noddi i gysylltu â’ch meddyg a ddewiswyd a gofyn iddynt gael eu cynnwys ar eu rhestr o gleifion.

Fel arall, mae gan y Bwrdd Iechyd restr o bob meddygfa Meddyg Teulu yn yr ardal yn: Gwasanaethau Iechyd Lleol

Gofal Cymdeithasol a Lles - Dolenni Defnyddiol:

Bywyd Teuluol Conwy

Canolfannau Gwybodaeth i Deuluoedd

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content