Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dolenni Defnyddiol


Summary (optional)
start content

Dolenni Defnyddiol

Cludiant Cyffredinol: Gwybodaeth am Gynllun Teithio am Ddim i Ffoaduriaid ar Fysiau gan Lywodraeth Cymru: Cynllun teithio am ddim i Ffoaduriaid ar fysiau

Noddfa: www.sanctuary.gov.wales/ukraine/wales

Reset: resetuk.org/about/ukraine

Llywodraeth y DU: 

Gofal Cymdeithasol a Lles - Dolenni Defnyddiol:

Y Groes Goch Brydeinig:

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn cynnig £50 o gymorth ond mae’n rhaid hawlio hwn o fewn 14 diwrnod ar ôl cyrraedd. Mae modd gwneud hynny drwy ffonio eu llinell gymorth genedlaethol ar 0808 196 3651.

Gwybodaeth o Lyfrgelloedd:


Llyfrau Wcrain ar gael o’ch llyfrgell leol, mae adnoddau a llyfrau ar gael arlein hefyd i aelodau’r llyfrgell.

Gwybodaeth gyffredinol am wasanaethau llyfrgell gyhoeddus i gefnogi cymunedau o’r Wcrain, dogfen yn:

Cymorth gyda iaith - Transparent Language Online yn cynnwys Wcrain

Blog am fanylion cynnwys newydd a disgrifiad o’r Cwrs Saesneg i Ddechreuwyr sy’n Siaradwyr Wcreineg : https://blogs.transparent.com/language-news/2022/06/27/new-beginner-english-course-for-ukrainian-speakers/

Pressreader -

App Odilo, mynediad am ddim i e-lyfrau ac e-lyfrau llafar Android app a iOS app

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content