Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Money


Summary (optional)
start content

Taliad Cynhaliaeth

Mae gan westeion hawl i gael taliad cyrraedd o £200 fel incwm brys ar gyfer unrhyw hanfodion sydd eu hangen. Mae hwn yn daliad unigol sydd ar gael i blant ac oedolion. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyflwyno’r taliad hwn. 

Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo fel noddwr ac mae eich gwesteion wedi cyrraedd, bydd mwy o wybodaeth a ffurflen gais ar gyfer y taliad yn y llythyr a gawsoch gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.


Sut wyf yn agor cyfrif banc?

Mae’n bwysig i bobl sy’n ceisio lloches o Wcráin agor cyfrif banc cyn gynted â phosib. Mae amrywiaeth o fanciau ar gael, gan gynnwys darparwyr ar-lein yn unig.

I agor cyfrif banc, bydd angen i chi ddangos pwy ydych chi, megis pasbort neu drwydded yrru neu gerdyn adnabod cydnabyddedig yn ogystal â phrawf o’ch cyfeiriad.

Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i agor cyfrif banc ar gael yn: www.sanctuary.gov.wales/ukraine/money  

Budd-daliadau

Gall pobl sy’n cyrraedd y DU o Wcráin gael mynediad at Gredyd Cynhwysol a chymorth swyddi yn syth.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: Datganiad i'r Wasg Adran Gwaith a Phensiynau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content