Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Y Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Y Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Mae'r bwletin ymchwil hwn yn amlinellu rhai o brif ddarganfyddiadau Cyfrifiad Poblogaeth 2011 ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, ac mae'n edrych ar ddata cyfrifiad ysgolion a'n harolwg staff diweddaraf.
start content

Y Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Conwy - bwletin ymchwil ad hoc (Awst 2013)

Mae hwn yn fwletin ymchwil ad hoc sydd wedi'i gyhoeddi gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, gan gyflwyno'r data diweddaraf, cyd-destun hanesyddol a sylwebaeth ar yr hyn y mae'r data yn ei ddangos.

Caiff data am nodweddion economaidd-gymdeithasol siaradwyr Cymraeg eu cyhoeddi fel rhan o raglen rhyddhau Cyfrifiad 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Nid yw'r data ar gael hyd yma, ond caiff y bwletin ei ddiweddaru pan fyddant ar gael.

Mae atodiadau sy'n dangos data iaith Gymraeg ar lefel ward (rhanbarth etholiadol) a chyngor cymuned ar gael ar ddiwedd y bwletin hwn.

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wybodaeth ystadegol arall rydych yn credu y byddai'n ddefnyddiol ei chynnig ar y wefan hon.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy