Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Draeniau preifat


Summary (optional)
Cyfrifoldeb y deiliaid tŷ yw draeniau sy’n cario dŵr gwastraff o sinciau, peiriannau golchi, cawodydd, baddonau a thoiledau o fewn eu gardd eu hunain, cyn belled nad oes eiddo arall yn cysylltu ag ef.
start content
Rhoi gwybod am broblem draenio
Ewch

Ar 1 Hydref 2011, daeth cwmnïau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr yn gyfrifol am garthffosydd preifat, a oedd gynt yn gyfrifoldeb perchenogion eiddo. 

Dŵr Cymru – Fy nghyfrifoldebau

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy