top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Ymuno â'r llyfrgell


Summary (optional)
Gellir gwneud cais am aelodaeth llyfrgell yn rhad ac am ddim, ac mae’n broses syml iawn.
start content
  • Eich llyfrgell leol - ewch i'ch llyfrgell leol gydag un math o brawf adnabod, sy'n cynnwys eich cyfeiriad e.e. trwydded yrru neu fil cyfleustodau.
  • Ymuno â'r llyfrgell ar-lein – llenwi ein ffurflen aelodaeth ar-lein cyn eich ymweliad i gasglu eich cerdyn

Os ydych o dan 16 oed, byddwch yn derbyn ffurflen ganiatâd ar gyfer defnyddio’r rhyngrwyd; bydd angen i riant neu warcheidwad ei llofnodi.

*Gellir hefyd gwneud consesiwn ar gyfer pobl heb gartref sefydlog, ar ôl dangos prawf adnabod.

Unwaith y byddwch wedi dod yn aelod, gallwch:

Cyfrif Llyfrgell Ar-lein

Gallwch reoli eich cyfrif llyfrgell eich hun ar-lein drwy ein catalog llyfrgell.

  • Bydd angen eich rhif PIN i fewngofnodi i'ch cyfrif i wirio eich benthyciadau, adnewyddu eich eitemau, neu i ofyn am eitem benodol.
  • Byddwch yn cael eich rhif PIN pan fyddwch yn ymuno â'r llyfrgell.

Anghofio eich PIN?

Os ydych eisoes yn aelod o'r llyfrgell, a’ch cyfeiriad ebost wedi ei gofrestru ar eich cyfrif, gallwch ddefnyddio adnodd ’Anghofio PIN’ ar y catalog llyfrgell.

Os nad yw eich cyfeiriad ebost wedi ei gofrestru ar eich cyfrif, gallwch ei ychwanegu ac yna gallwn ddanfon nodyn atgoffa PIN drwy’r ffurflen ‘Rhif PIN ar-lein’. Byddwch yn derbyn nodyn atgoffa am eich PIN y diwrnod gwaith canlynol.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy