Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Bae Colwyn Menter Treftadaeth Treflun


Summary (optional)
start content

Mae Menter Bae Colwyn Treftadaeth Treflun (THI ) yn rhaglen pum mlynedd o dreftadaeth adfywio a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL ), Llywodraeth Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a Cadw dan arweiniad. Nod y rhaglen Cronfa Dreftadaeth y Loteri yw cadw, gwella ac adfywio ardaloedd cadwraeth sy'n dioddef o ddirywiad economaidd  . Bydd y prosiect yn rhedeg o 2012-2017 ac mae'n rhan o gyfres Bywyd y Bae ehangach o fentrau adfywio ar gyfer ardal Bae Colwyn a'r glannau .

http://www.colwynbaythi.co.uk/cy/

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy