Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Archived Draft Housing Support Programme Consultation

Ymgynghoriad ar Strategaeth Ddrafft y Rhaglen Cymorth Tai


Summary (optional)
Mae Strategaeth Ddrafft Rhaglen Cymorth Tai Conwy yn amlinellu’r cyfeiriad strategol a’r blaenoriaethau ar gyfer ein gwasanaethau cymorth tai ac atal digartrefedd ar gyfer y pedair blynedd nesaf
start content

Mae’r gwasanaethau a gomisiynir trwy Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai yn cael eu hariannu drwy’r Grant Cymorth Tai.  Mae’r gwasanaethau cymorth hyn yn atal pobl rhag dod yn ddigartref, yn eu helpu i gael cartref sefydlog neu yn helpu pobl a allai fod yn ddigartref i ganfod a chadw llety.

Mae Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai yn cefnogi cyflawni’r newid trawsffurfiol sydd ei angen i symud tuag at Ailgartrefu Cyflym ac mae’n cefnogi nod Llywodraeth Cymru o wneud digartrefedd yn rhywbeth prin, sydd am gyfnod byr a rhywbeth na chaiff ei ailadrodd.

Rhowch eich sylwadau ar Strategaeth Ddrafft y Rhaglen Cymorth Tai drwy gwblhau’r arolwg hwn.  Mae’r cyfnod ymgynghori yn cael ei gynnal tan 2 Chwefror 2023.

Tudalen Nesaf: Cynnwys

end content