Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trethi Busnes Rhestr o dalwyr Ardrethi Busnes lleol

Rhestr o dalwyr Ardrethi Busnes lleol


Summary (optional)
start content

Yn y taenlenni isod gallwch weld gwybodaeth am yr Ardrethi Annomestig Cenedlaethol yn Mwrdeistref Sirol Conwy.

Caiff y ffeiliau hyn eu diweddaru ar y 1af o bob mis a byddant ar gael ar-lein erbyn yr 2il o bob mis. (Yr eithriad i hyn yw os bydd y 1af yn disgyn ar benwythnos – bydd y ffeiliau wedyn yn cael eu diweddaru’r dydd Llun canlynol).

Mae Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach a Chynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu yn cael eu rhoi yn awtomatig i hereditamentau cymwys.

Rhestr lawn o gyfrifon ardrethi busnes byw (taenlen Excel)

Rhestr o gyfrifon sy'n derbyn rhyddhad ardrethi busnes (taenlen Excel)

Rhestr o gyfrifon ardrethi busnes mewn credyd (taenlen Excel)

Rhestr o eiddo busnes gwag (taenlen Excel)

Rhestr o gyfrifon gwag ansolfent (taenlen Excel)

Rhestr o gyfrifon gwag rhestredig (taenlen Excel)

Rhestr o gyfrifon ardrethi busnes sydd wedi'u hychwanegu'n ddiweddar (taenlen Excel)

Rhestr o gyfrifon credyd ardrethi busnes - wedi'u hysgrifennu'n ôl (taenlen Excel)

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni:

Adran Ardrethi Busnes
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


Os oes arnoch angen unrhyw wybodaeth bellach o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, cysylltwch ag: uned.llyw-gwyb@conwy.gov.uk neu Cysylltwch â ni - Uned Llywodraethu Gwybodaeth

end content