Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trethi Busnes Ardal Gwella Busnes Bae Colwyn 2016 - 2021

Ardal Gwella Busnes Bae Colwyn 2016 - 2021


Summary (optional)
start content

Y Newyddion diweddaraf -  Colwyn Bid Limited - Ardal Gwella Busnes Bae Colwyn

Hysbysiad o Derfynu Ardal Gwella Busnes Colwyn (AGB) (Ffeil Word)

Mae busnesau o bob rhan o Fae Colwyn wedi pleidleisio ym mis Tachwedd 2015 ar gyfer Ardal Gwella Busnes (AGB) gyda 68% yn pleidleisio o blaid yn ôl rhif a 70% yn pleidleisio o blaid yn ôl Gwerth Ardrethol.

Nododd Llywodraeth Cymru Fae Colwyn fel ardal yr oeddent yn dymuno ei chefnogi i ddatblygu Ardal Gwella Busnes.

Mae AGB Colwyn yn cynnwys Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, Hen Golwyn a Mochdre ac yn rhoi cyfle i fusnesau i lunio dyfodol yr ardal ac yn adeiladu ar y buddsoddiadau diweddar fel Parc Eirias, y traeth newydd a'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr. Mae'r AGB yn cael ei reoli gan fusnesau o bob rhan o ardal Bae Colwyn gan gynnwys y Siambr Fasnach a’r Tîm Tref a gefnogir gan y Prosiect Bywyd y Bae a chwmni o arbenigwyr AGB, Partnerships For Better Business Ltd (pfbb UK).

Bydd yr AGB yn dechrau gweithrediadau ar 1 Ebrill 2016

AGB Colwyn

Gweler isod y rhagolygon o Gostau Ardoll yr AGB arfaethedig yn dibynnu ar S12 (7) o Gynigion Dosbarth Gwella Busnes (AGB) Colwyn a Chynllun Busnes 2016-2021 - sy'n datgan ‘Bydd cynnydd chwyddiant blynyddol yn cael ei gymhwyso i’r holl daliadau ardoll (gan gynnwys taliadau band sefydlog) drwy gydol cyfnod yr AGB. Bydd y cynnydd yn o leiaf 2% y flwyddyn neu fel y pennir gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr at 1 Ionawr blwyddyn y broses filio nesaf, pa un bynnag yw’r mwyaf, wedi ei dalgrynnu i’r degfed geiniog agosaf (e.e. os yw bil ardoll yn £180 y chwyddiant perthnasol i hyn ar lefel o 2% fyddai £3.60 y flwyddyn). Ni fydd chwyddiant negyddol yn berthnasol. Ni fydd chwyddiant yn cael ei gymhwyso ar gyfer y cylch bilio gyntaf yn 2016.’

Mae’r Ardoll AGB yn cael ei gyfrifo yn unol a Gwerth Trethadwy holl hereditamentau cyfredol ar 1 Hydref, 2015.

BLWYDDYNAGB 101 GA £3,000 - £9,999AGB 102 GA £10,000 - £14,999AGB 103 GA £15,000 A THROSODDAGB 104 £27,000
2016/17 £180.00 £270.00 1.80% £486.00
2017/18 £183.60 £275.40 1.84% £495.72
2018/19 £188.56 £282.84 £1.886 £509.10
2019/20 £191.02 £286.53 1.91% £515.74
2020/21 £194.84 £292.26 1.95% £526.05

 

end content