Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Anifeiliaid perfformio


Summary (optional)
Os ydych yn arddangos, yn defnyddio neu’n hyfforddi anifeiliaid perfformio yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban, rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda'r awdurdod lleol.
start content

Ffioedd

Mae cais / adnewyddu trwydded anifail perfformio yn costio £172 (gyda chostau adroddiad milfeddygol ychwanegol ar draul yr ymgeisydd).

Dogfennau Ategol

Rhaid i geisiadau gynnwys manylion ynghylch yr anifeiliaid a'r perfformiadau y maent i gymryd rhan ynddynt.

Prosesu ac Amserlenni

Bydd archwiliad yn cael ei wneud gan swyddog awdurdod lleol o fewn 28 diwrnod o dderbyn y cais.  Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn y graddfeydd amser hyn, llenwch ein ffurflen ymholiad ar-lein.  

Nid yw caniatâd dealledig yn berthnasol felly mae'n rhaid i'ch cais gael ei brosesu gan yr awdurdod cyn y gellir ei ganiatáu.

Deddfwriaeth ac Amodau

Rhaid i ymgeiswyr a deiliaid trwydded fodloni gofynion Deddf Anifeiliaid Perfformio (Rheoleiddiad) 1925 (legislation.gov.uk) ac amodau cysylltiedig.

Ceisiadau ac Apeliadau sydd wedi methu

Os yw’r drwydded yn cael ei gwrthod, gellir apelio i'r llys ynadon a all roi pa bynnag gyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei hamodau.

Rhoi gwybod am broblem

Os oes gennych unrhyw gwynion neu ymholiadau ynghylch anifail gwyllt peryglus, anfonwch e-bost at animal.licensing@conwy.gov.uk

end content