Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Arolygon Sŵ


Summary (optional)
Darllenwch adroddiadau am arolygon a gynhaliwyd ar sŵau yng Nghonwy dros y 6 mlynedd diwethaf.
start content

Mae arolygon rheolaidd, gydag arolygwyr a benodwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol, yn digwydd ar y cam adnewyddu o leiaf (h.y. o fewn chwe mis yn arwain at y dyddiad terfyn) ac ym mlwyddyn gyntaf y drwydded wreiddiol, a thrydedd flwyddyn y cyfnod chwe blynedd. Gallwn wneud cais am arolygiad arbennig gan unigolyn cymwys a benodwyd, pan mae pryderon yn codi. Mewn unrhyw flwyddyn calendr, pan na gynhaliwyd arolygiad arall, mae arolygiad anffurfiol yn cael ei gynnal gennym ni, gan unigolyn penodedig.

Er ein bod yn gweld llawer o wahanol ddogfennau eraill fel rhan o’r broses arolygu, nid ydym yn cadw copïau, oherwydd bod y rhain yn cael eu hystyried yn eiddo i’r safle perthnasol.

Er bod rhestrau stoc yn cael eu cyflenwi, nid ydynt yn cael eu cadw ar ôl eu gweld.

Mae copïau o adroddiadau'r milfeddyg mewn perthynas ag arolygon ar gael isod.

Ymddiriedaeth Adar Gogledd Cymru - Adroddiad Arolygiad 2016 (Ffeil PDF) (Dogfen cwmni allanol - Saesneg yn unig)

Ymddiriedaeth Adar Gogledd Cymru - Adroddiad Arolygiad 2019 (Ffeil PDF) (Dogfen cwmni allanol - Saesneg yn unig)

Sŵ Fynydd Gymreig Adroddiad Interim 2016 (Ffeil PDF) (Dogfen cwmni allanol - Saesneg yn unig)

Sŵ Fynydd Gymreig Adroddiad Arolygiad 2019 (Ffeil PDF) (Dogfen cwmni allanol - Saesneg yn unig)

end content