Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyfleoedd Tendro

Cyfleoedd Tendro


Summary (optional)
Gwybodaeth am sut i ddod o hyd i gyfleoedd tendro.
start content

Mae nifer o gyrff sector cyhoeddus a chronfeydd Ewropeaidd yn defnyddio'r broses dendro yn hytrach na’r broses grant i ddosbarthu nawdd.

Darganfod cyfleoedd tendro - I ddarganfod mwy am dendrau’r sector cyhoeddus yng Nghymru, gallwch gofrestru am ddim â Gwerthwchigymru i dderbyn gwybodaeth am y cyfleoedd diweddaraf.

Sut i Dendro - Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru wasanaeth datblygu cyflenwyr sy'n cynnig cyngor ar sut i dendro mentrau bach a chanolig (gan gynnwys sefydliadau di-elw yng Nghymru.

end content