Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Cyfleoedd Tendro

Cyfleoedd Tendro


Summary (optional)
Gwybodaeth am sut i ddod o hyd i gyfleoedd tendro.
start content

Mae nifer o gyrff sector cyhoeddus a chronfeydd Ewropeaidd yn defnyddio'r broses dendro yn hytrach na’r broses grant i ddosbarthu nawdd.

Darganfod cyfleoedd tendro - I ddarganfod mwy am dendrau’r sector cyhoeddus yng Nghymru, gallwch gofrestru am ddim â Gwerthwchigymru i dderbyn gwybodaeth am y cyfleoedd diweddaraf.

Sut i Dendro - Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru wasanaeth datblygu cyflenwyr sy'n cynnig cyngor ar sut i dendro mentrau bach a chanolig (gan gynnwys sefydliadau di-elw yng Nghymru.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy