Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff Masnach

Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff Masnach


Summary (optional)
Os ydych yn rhedeg busnes neu ddigwyddiad sy’n agored i’r cyhoedd, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i waredu gwastraff yn gyfrifol.
start content

Oherwydd prinder staff ni allwn sicrhau y gallwn gasglu eich gwastraff ailgylchu neu wastraff cyffredinol ar y diwrnod arferol. Os nad yw eich cynhwysyddion wedi cael eu gwagio, gadewch nhw allan – mi wnawn ni eich gyrraedd!

Mae rhai o aelodau ein criwiau gwastraff ac ailgylchu yn hunan-ynysu ar hyn o bryd er mwyn diogelu'r cyhoedd a chydweithwyr.

Gwasanaeth Ailgylchu a Gwastraff Masnachol

Os yw eich busnes bellach yn weithredol unwaith eto ac os ydych yn dymuno ailgychwyn eich gwasanaeth casglu gwastraff masnachol, cysylltwch â ni.

Os ydych yn rhedeg busnes neu’n cynnal digwyddiad cyhoeddus, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i waredu unrhyw wastraff a deunydd ailgylchu yn gyfrifol, trwy ei roi mewn cludwr gwastraff masnach trwyddedig. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gludwr gwastraff masnach trwyddedig, ac yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr, dibynadwy a phroffesiynol ar gyfer busnesau sydd angen contract ar gyfer casgliadau rheolaidd ac ar gyfer busnesau neu sefydliadau sy’n cynnal digwyddiadau.

Casgliadau ar Gontract

Ar gael naill ai ar gontractau mis neu dymor penodol (lleiafswm o 6 mis) os ydych angen gwaredu gwastraff ailgylchu a gwastraff cyffredinol yn rheolaidd o'ch safle busnes, mae ein gwasanaeth casglu yn ddelfrydol. 

Rydym yn codi tâl fesul casgliad yn unig. Mae’r taliadau hyn yn cynnwys y biniau eu hunain, eich Dogfennau Dyletswydd Gofal a dosbarthu/casglu’r biniau. Nid oes unrhyw gostau cudd NA TAW.

Taliadau Contract Gwastraff

Yn ddilys o 1 Ebrill 2021 tan 31 Mawrth 2022.

*Casgliadau wythnosol, bob pythefnos neu’n fisol:

Cynhwysydd AilgylchuAmlder Casgliadau sydd ar gael Cost

Bin ailgylchu caniau 240L

Wythnosol

£2.30 am bob casgliad

Bin ailgylchu gwydr 240L

Wythnosol

£2.30 am bob casgliad

Bin ailgylchu plastig 

Wythnosol

£2.30 am bob casgliad

Bin Bwyd 140L (ar gyfer cwsmeriaid gyda Gwastraff Masnach)

Wythnosol

£3.20 am bob casgliad

Bin Bwyd 140L (ar gyfer cwsmeriaid heb unrhyw   Wastraff Masnach)

Wythnosol

£4.20 am bob casgliad

Bin ailgylchu cardbord 660L

Wythnosol

£5.50 am bob casgliad

Sticeri Cardfwrdd
- Dim ond ar gyfer lleoliadau lle na fydd bin cardfwrdd yn ffitio
- Rhowch un sticer ar fwndel hydrin o gardfwrdd

Wythnosol

£75.00 am bob rholyn o 25 sticer (£3.00 am bob sticer)

Trolibocs 
Dim ond ar gyfer lleoliadau ble mae’r canlynol yn gymwys:
- Ni fydd biniau ailgylchu arferol yn ffitio
- Mae lleoliad gwledig yn golygu mai dim ond Trolibocs y gellir eu casglu

Wythnosol

£3.00 am bob casgliad

4 iglw ar gyfer plastig, gwydr a chaniau am dymor penodedig o 7 mis

Mae’n rhaid e-bostio neu ffonio wrth wagu

£750.00 am y cyfnod

4 iglw ar gyfer plastig, gwydr a chaniau am dymor penodedig o 12 mis

Mae’n rhaid e-bostio neu ffonio wrth wagu

£1,210 am y cyfnod


*Casgliadau wythnosol, gyda biniau meintiau gwahanol i gwrdd â’ch anghenion:

Cynhwysydd GwastraffCost 
Bin Gwastraff 240L  £6.65 am bob casgliad
Bin Gwastraff 660L  £14.80 am bob casgliad
Bin Gwastraff 1,110L  £25.50 am bob casgliad
Sachau Masnach - Dim ond ar gael i gwsmeriaid lle na fydd bin yn ffitio £84.00 am lwyth o 20 (£4.20 am bob sach)
£5.00 am gludo neu brynu o Lyfrgell

Casgliadau o Ddigwyddiadau

Os ydych yn cynnal digwyddiad cyhoeddus, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i drefnu ar gyfer unrhyw wastraff ailgylchu/gwastraff cyffredinol/sbwriel yn yr ardal o ganlyniad i'r digwyddiad.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu ein Gwasanaethau Casglu o Ddigwyddiadau:

Lawrlwytho ffurflen archebu a rhestr brisiau.

Cyflwynwch eich archeb mewn da bryd, o leiaf 28 diwrnod cyn eich digwyddiad. Bydd rhagdaliad yn ofynnol.

*Mae TAW yn berthnasol ar gyfer taliadau dosbarthu a chasglu.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy