Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Etholiadau Senedd Cymru


Summary (optional)
start content

Etholiadau Senedd Cymru

Mae Senedd Cymru’n cynrychioli holl bobl Cymru.

Mae’r etholiadau’n cael eu cynnal mewn 40 o etholaethau a 5 rhanbarth ledled Cymru gyfan. Canlyniad hynny yw ethol 60 Aelod o’r Senedd ledled Cymru.

Mae dau Aelod o’r Senedd (AS) ar gyfer Conwy – un ar gyfer etholaeth Aberconwy ac un ar gyfer etholaeth Gorllewin Clwyd.

Mae 4 Aelod Rhanbarthol hefyd yn cael eu hethol i gynrychioli ardal Gogledd Cymru.

Mae Aelodau o’r Senedd yn rhannu eu hamser rhwng gwaith yn y Senedd yng Nghaerdydd a gwaith lleol yn yr ardal maent yn ei chynrychioli.

Cynhelir yr etholiadau hyn bob 5 mlynedd, a chynhelir yr etholiad nesaf ym mis Mai 2026.

end content