Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Etholiadau Seneddol Cymru


Summary (optional)
Mae Senedd Cymru cynrychioli holl bobl Cymru. Cynhelir yr etholiadau mewn 40 o etholaethau a 5 rhanbarth ledled Cymru. Canlyniad hynny yw ethol cyfanswm o 60 Aelod Seneddol.
start content
Dod o hyd i'ch AS
Ewch

Mae Aelodau Seneddol (ASau) yn rhannu eu hamser rhwng gwaith yn Senedd Cymru yng Nghaerdydd a gwaith lleol yn yr ardal maent yn ei chynrychioli.

Yng Nghonwy, mae 2 AS, un ar gyfer pob un o Etholaethau'r Senedd - Aberconwy a Gorllewin Clwyd. Yn ogystal, caiff 4 Aelod Rhanbarthol eu hethol i gynrychioli Gogledd Cymru gyfan.

Mae Etholiadau Seneddol Cymru yn cael eu cynnal bob 5 mlynedd. Bydd etholiadau nesaf y Senedd ym mis Mai 2021.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy