Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol

Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol


Summary (optional)
start content


Cynghorwyr Sir

Mae gan Gonwy 59 o Gynghorwyr Sir sy'n cynrychioli 38 o adrannau etholiadol. Yn dibynnu ar faint y rhanbarth, gall fod hyd at bedwar Cynghorydd yn cynrychioli'r ardal honno.

Mae gan Gynghorwyr ddyletswydd i'r sir gyfan, ond mae ganddynt ddyletswydd arbennig i'r bobl sy'n byw yn y rhanbarth etholiadol y cawsant eu hethol i'w gynrychioli, gan gynnwys y bobl na wnaeth bleidleisio drostynt.

Sut i fod yn Gynghorydd

Mae’r etholiadau lleol nesaf i gael eu cynnal ddydd Iau, 5 Mai 2022. Bydd Cynghorwyr yn cael eu hethol am gyfnod o bum mlynedd.

Ydych chi'n angerddol ynghylch eich cymuned leol?
Beth am sefyll dros yr hyn sy'n bwysig i chi a dod yn Gynghorydd lleol?

Ewch i http://www.byddwchyngynghorydd.cymru/ am ragor o wybodaeth.

end content