Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol

Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol


Summary (optional)
start content

Cynghorwyr Sir

Mae gan Gonwy 59 o Gynghorwyr Sir sy'n cynrychioli 38 o adrannau etholiadol. Yn dibynnu ar faint y rhanbarth, gall fod hyd at bedwar Cynghorydd yn cynrychioli'r ardal honno. Y tro hwn caiff pob Cynghorydd Sir ei ethol am dymor o bum mlynedd.

Mae gan Gynghorwyr ddyletswydd i'r sir gyfan, ond mae ganddynt ddyletswydd arbennig i'r bobl sy'n byw yn y rhanbarth etholiadol y cawsant eu hethol i'w gynrychioli, gan gynnwys y bobl na wnaeth bleidleisio drostynt.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy