Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol

Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol


Summary (optional)
start content

Cynghorwyr Sir

Mae gan Gonwy 59 o Gynghorwyr Sir sy'n cynrychioli 38 o adrannau etholiadol. Yn dibynnu ar faint y rhanbarth, gall fod hyd at bedwar Cynghorydd yn cynrychioli'r ardal honno. Y tro hwn caiff pob Cynghorydd Sir ei ethol am dymor o bum mlynedd.

Mae gan Gynghorwyr ddyletswydd i'r sir gyfan, ond mae ganddynt ddyletswydd arbennig i'r bobl sy'n byw yn y rhanbarth etholiadol y cawsant eu hethol i'w gynrychioli, gan gynnwys y bobl na wnaeth bleidleisio drostynt.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy