Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol

Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol


Summary (optional)
Cynhaliwyd yr etholiadau lleol ddydd Iau 5 Mai 2022. Etholwyd Cynghorwyr am gyfnod o bum mlynedd.
start content

Cyngor Bwrdeistref Sirol

O fis Mai 2022 mae nifer y Cynghorwyr ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi lleihau o 59 i 55 Cynghorydd sy’n cynrychioli 30 o wardiau etholiadol. Roedd y newidiadau hyn yn sgil adolygiad diweddar gan y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol o’r trefniadau etholiadol yng Nghonwy.

Yn dibynnu ar faint y rhanbarth, gall fod hyd at bedwar Cynghorydd yn cynrychioli'r ardal honno.

Mae gan Gynghorwyr ddyletswydd i'r sir gyfan, ond mae ganddynt ddyletswydd arbennig i'r bobl sy'n byw yn y ward etholiadol y cawsant eu hethol i'w gynrychioli, gan gynnwys y bobl na wnaeth bleidleisio drostynt.

I gael manylion yr unigolion a enwebwyd, asiantiaid etholiad a gorsafoedd pleidleisio, chwiliwch am eich tudalen adran etholiadol yma.

 

 

end content