Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau Etholiadau Seneddol y Deyrnas Unedig (Etholiadau Cyffredinol)

Etholiadau Seneddol y Deyrnas Unedig (Etholiadau Cyffredinol)


Summary (optional)
start content

Etholiad Seneddol y DU (Etholiad Cyffredinol): 4 Gorffennaf 2024

Mae Aelodau Seneddol yn rhannu eu hamser rhwng gwaith yn Senedd Llundain, a gwaith yn yr ardal leol y maen nhw’n ei chynrychioli.

Mae Etholiad Cyffredinol wedi’i alw ar gyfer 4 Gorffennaf 2024. Mewn Etholiadau Cyffredinol gallwch chi bleidleisio i ethol eich Aelod Seneddol lleol.

Mae trigolion Conwy yn perthyn i ddwy etholaeth:

  • Bangor Aberconwy
  • Gogledd Clwyd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd yn gweinyddu etholiad etholaeth Bangor Aberconwy, a Chyngor Sir Ddinbych sydd yn gweinyddu etholiad etholaeth Gogledd Clwyd.

Hysbysiadau

Mae’r wybodaeth ar gyfer etholaeth Gogledd Clwyd wedi ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Ddinbych.

Dyddiadau pwysig

Pleidleisio

I bleidleisio mewn Etholiad Cyffredinol, mae’n rhaid i chi fod:

  • Wedi cofrestru i bleidleisio
  • Yn 18 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod y bleidlais
  • Yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd Gwyddelig, y Gymanwlad. Yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd neu’n ddinesydd tramor sydd wedi cael caniatâd i ddod i mewn neu aros yn y DU, neu’n unigolyn nad oes angen caniatâd o’r fath arno
  • Nad ydych yn destun anghymhwyster cyfreithiol i bleidleisio 

Prawf adnabod i bleidleisio

  • Os ydych chi’n pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, bydd yn rhaid i chi ddangos prawf adnabod â llun i bleidleisio yn yr etholiad hwn. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n canllaw am prawf adnabod i bleidleisio.
end content