Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Etholiadau Cyngor Tref / Cymuned


Summary (optional)
Cynhaliwyd yr etholiadau lleol ddydd Iau 5 Mai 2022. Etholwyd y Cynghorwyr am gyfnod o bum mlynedd.
start content

Cyngor Tref a Chymuned


Mae gan Gonwy 8 Cyngor Tref. Maent yn gwasanaethu aneddiadau mwy yr ardal, a 25 o Gynghorau Cymuned sy’n gwasanaethu’r ardaloedd mwy gwledig. Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn gwasanaethu eu cymuned gyda’r nod o wella ansawdd bywyd yn eu hardal.

Mae pob Cyngor yn cynnwys Cynghorwyr etholedig, neu mewn rhai achosion, Cynghorwyr cyfetholedig. Mae’r cynghorau hyn yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau ac am ddarparu a chynnal amwynderau lleol.

Cynhelir etholiadau yng Nghonwy ac fe’u cynhelir ar yr un diwrnod ag etholiadau'r Cyngor Sir bob amser

Cyhoeddir y canlyniadau wrth iddynt gael eu datgan
end content