Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Etholiadau Cyngor Tref / Cymuned


Summary (optional)
start content


Cynghorwyr Tref a Chymuned

Ar hyn o bryd, mae gan Gonwy 8 Cyngor Tref. Maent yn gwasanaethu aneddiadau mwy yr ardal, a 25 o Gynghorau Cymuned sy’n gwasanaethu’r ardaloedd mwy gwledig. Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn gwasanaethu eu cymuned gyda’r nod o wella ansawdd bywyd yn eu hardal.

Mae pob Cyngor yn cynnwys Cynghorwyr etholedig, neu mewn rhai achosion, Cynghrowyr cyfetholedig. Mae’r cynghorau hyn yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau ac am ddarparu a chynnal amwynderau lleol.

Cynhelir etholiadau yng Nghonwy ac fe’u cynhelir ar yr un diwrnod ag etholiadau'r Cyngor Sir bob amser.

end content