Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Etholiadau Cyngor Tref / Cymuned


Summary (optional)
start content

Cynghorwyr Tref a Chymuned

Ar hyn o bryd, mae gan Gonwy 8 Cyngor Tref, sy’n gwasanaethu aneddiadau mwy yr ardal, a 25 o Gynghorau Cymuned sy’n gwasanaethu’r ardaloedd mwy gwledig. Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn gwasanaethu eu cymuned drwy gyflawni ystod o bwerau a dyletswyddau statudol gyda’r nod o wella ansawdd bywyd yn eu hardal.

Mae pob Cyngor yn cynnwys aelodau etholedig, neu mewn rhai achosion aelodau cyfetholedig. Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn atebol i'w hetholwyr lleol am ddarparu amrywiaeth eang o Wasanaethau ac am ddarparu a chynnal amwynderau lleol.

Cynhelir etholiadau ar gyfer y Cynghorau Tref a Chymuned o fewn Sir Conwy ac fe’u cynhelir ar yr un diwrnod ag etholiadau'r Cyngor Sir bob amser. 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy