Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau Seddi gwag achlysurol ac isetholiadau

Seddi gwag achlysurol ac isetholiadau


Summary (optional)
Os digwydd i gynghorydd adael ei sedd yn ystod ei gyfnod yn y swydd, yna rydym ni’n galw hynny’n sedd wag achlysurol.
start content

Gall hyn ddigwydd pan fo cynghorydd yn ymddeol, yn marw, yn cael ei wahardd (neu’n anghymwys) neu’n methu ymgymryd â’i swydd.

Cynghorau Tref a Chymuned

Pan fo sedd wag ar gyngor tref neu gymuned bydd y clerc yn arddangos 'Hysbysiad o Sedd Wag’ yn yr ardal gymunedol cyn gynted â phosibl.

Mae’r hysbysiad yn egluro bod modd galw etholiad drwy ysgrifennu at Reolwr y Gwasanaethau Democrataidd o fewn 14 diwrnod gwaith i ddyddiad yr hysbysiad. Mae’n rhaid derbyn o leiaf 10 llythyr gan etholwyr sy’n byw yn yr ardal gymunedol (os yw’r gymuned wedi ei rhannu'n wardiau, mae'n rhaid i'r etholwyr fod yn byw yn y ward dan sylw).

Os gelwir etholiad, mae’n rhaid ei gynnal o fewn 60 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad. Os na dderbynnir unrhyw lythyr i alw etholiad, mae rhwydd hynt i’r cyngor tref/cymuned gyfethol rhywun i lenwi'r sedd wag.

Mae hyn yn golygu y gall y cyngor tref/cymuned ddewis pwy bynnag y dymunant, yn hytrach na chynnal etholiad.

Cyngor Bwrdeistref Sirol

Pan fo sedd wag bydd 'Hysbysiad o Sedd Wag’ yn cael ei arddangos.

Mae’r hysbysiad yn egluro bod modd galw etholiad drwy ysgrifennu at y Swyddog Canlyniadau. Mae’n rhaid derbyn o leiaf 2 lythyr gan etholwyr sy’n byw yn yr ardal etholiadol. Os gelwir etholiad, yna mae’n rhaid ei gynnal o fewn 35 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad.

Fodd bynnag, os digwydd i sedd ddod yn wag o fewn 6 mis i ddyddiad yr etholiadau nesaf bydd y sedd yn cael ei llenwi wedi’r etholiad hwnnw. Yn y cyfamser, bydd y sedd yn parhau’n wag ac ni fydd is etholiad yn cael ei gynnal.

Rhybudd o Asiantau Etholiad - Eirias - [19.02.21]

Datganiad Pobl Syndd Wedi'u Henwebu - Eirias [19.02.21]
Datganiad Pobl Syndd Wedi'u Henwebu - Mostyn [19.02.21]

Hysbysiad am Etholiad Diwrthwynebiad - Bay of Colwyn (ward Colwyn) - [19.02.21]
Hysbysiad am Etholiad Diwrthwynebiad - Bay of Colwyn (ward Rhiw) - [19.02.21]
Hysbysiad am Etholiad Diwrthwynebiad - Llanfairfechan (ward Bryn) - [19.02.21]
Hysbysiad am Etholiad Diwrthwynebiad - Llanfairtalhaiarn - [19.02.21]

Rhybudd Etholiad – Rhanbarth Etholiadol Eirias – 11.02.2021
Rhybudd Etholiad –  Llandudno (ward Mostyn) – 11.02.2021

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy