Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd 2021

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd 2021


Summary (optional)
start content

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd yn atebol am y ffordd o fynd i’r afael a throsedd yn eu hardal heddlu nhw.

Mae’r Comisiynydd ar gyfer Gogledd Cymru’n gyfrifol am ddwyn y Prif Gwnstabl a Heddlu Gogledd Cymru i gyfrif ar eich rhan, a bydd yn goruchwylio'r ffordd o fynd i’r afael â throseddau yng Ngogledd Cymru ac yn anelu at sicrhau bod yr Heddlu’n darparu gwasanaeth da.

Bydd etholiadau nesaf Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd yn cael eu cynnal ar 6 Mai 2021.

Dyddiadau Pwysig:

  • Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio: dydd Llun, 19 Ebrill 2021  

Cofrestru i bleidleisio

 

  • Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais bost: 5pm ddydd Mawrth, 20 Ebrill 2021

Pleidleisio drwy'r post

 

  • Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy: 5pm ddydd Mawrth, 27 Ebrill 2021

Pleidleisio drwy ddirprwy

 

Pwy sy'n cael pleidleisio:

I bleidleisio yn etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio, yn 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod y bleidlais a hefyd yn un o'r canlynol:

  • dinesydd Prydeinig, dinesydd Gwyddelig, dinesydd y Gymanwlad neu’r UE
  • yn preswylio yng Nghymru, a
  • heb unrhyw rwystr cyfreithiol i bleidleisio

Mae enwebiadau i sefyll fel ymgeisydd ar gyfer etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cau am 4pm ddydd Iau, 8 Ebrill 2021.


Ardal Heddlu Gogledd Cymru

Penodwyd Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Colin Everett, yn Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu ar gyfer Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd. Mae hyn yn golygu ei fod yn gyfrifol am y modd y caiff yr etholiad yn ardal Gogledd Cymru ei gynnal yn gyffredinol.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am yr etholiad hwn: Gwefan Cyngor Sir Y Fflint

Hysbysiadau etholiad:

Rhybudd Etholiad  - Ardal Heddlu Gogledd Cymru - 06.05.2021

Datganiad am y Personau a Enwebwyd a Rhybudd y Bleidlais - Ardal Heddlu Gogledd Cymru - 09.04.21

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy