Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd


Summary (optional)
start content

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd yn atebol am y ffordd o fynd i’r afael a throsedd yn eu hardal heddlu nhw.

Mae’r Comisiynydd ar gyfer Gogledd Cymru’n gyfrifol am ddwyn y Prif Gwnstabl a Heddlu Gogledd Cymru i gyfrif ar eich rhan, a bydd yn goruchwylio'r ffordd o fynd i’r afael â throseddau yng Ngogledd Cymru ac yn anelu at sicrhau bod yr Heddlu’n darparu gwasanaeth da.

Mwy amdan y Comisiynydd (northwales-pcc.gov.uk)

Gwybodaeth am yr etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 2024 (wrecsam.gov.uk)

Bydd etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cael ei chynnal a 2 Mai 2024.
Canlyniadau’r Etholiad 2021

Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throeseddu 2021 (siryfflint.gov.uk)

end content