Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Cynlluniau Cymorth Biliau Ynni y Llywodraeth - Cyllid Amgen

Cynlluniau Cymorth Biliau Ynni y Llywodraeth - Cyllid Amgen


Summary (optional)
start content

Rydym ni’n ymwybodol fod y Llywodraeth wedi cyhoeddi dau gynllun newydd a fydd ar gael o fis Chwefror 2023 ar gyfer yr aelwydydd hynny nad ydynt yn gymwys i’r gostyngiad £400 drwy Gynllun Cymorth Ynni.

Fe fydd angen cyflwyno ceisiadau yn uniongyrchol i’r Llywodraeth yn ganolog drwy y dolenni GOV.UK isod, ac nid drwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Os na allwch chi ymgeisio ar-lein neu os ydych chi angen cymorth gyda’ch cais, cysylltwch â thîm llinell gymorth y Llywodraeth:

E-bost:  alternativefunding@ebss.beis.gov.uk
Ffôn:  0808 175 3287,  dydd Llun - dydd Gwener  8yb - 6yp

 

Cynllun Cymorth Biliau Ynni - Cyllid Amgen


Bwriad y cynllun yw rhoi £400 o gymorth i aelwydydd ar draws y DU a fyddai fel arall yn methu allan ar y Cynllun Cymorth Biliau Ynni, gan nad oes ganddynt gontract trydan domestig.

Ceisiadau ar agor rŵan drwy GOV.UK.

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer y taliad, fe fydd eich manylion talu’n cael eu rhannu gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, er mwyn gwirio eich cyfeiriad cartref ac i wneud y taliad.

Taliadau Tanwydd Amgen


Bwriad y cynllun yw rhoi taliad untro o £200 i aelwydydd y DU nad ydynt wedi’u cysylltu â’r grid prif gyflenwad nwy ac sydd felly yn defnyddio tanwydd amgen, megis olew cynhesu, i gynhesu eu cartref.

Fe fydd y Llywodraeth yn agor y cynllun i dderbyn ceisiadau o ddechrau mis Mawrth 2023 drwy GOV.UK.

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer y taliad, fe fydd eich manylion talu’n cael eu rhannu gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, er mwyn gwirio eich cyfeiriad cartref ac i wneud y taliad.


Hysbysiad Preifatrwydd Cyllid Amgen Cynllun Cymorth Biliau Ynni

end content