Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Twyll Budd-daliadau


Summary (optional)
Twyll budd-daliadau yw pan fydd pobl yn hawlio budd-dal tai, budd-dal treth y Cyngor, Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor ac/neu Fudd-daliadau nawdd cymdeithasol nad oes ganddynt hawl i'w derbyn.