Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Twyll Budd-daliadau


Summary (optional)
Twyll budd-daliadau yw pan fydd pobl yn hawlio budd-dal tai, budd-dal treth y Cyngor, Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor ac/neu Fudd-daliadau nawdd cymdeithasol nad oes ganddynt hawl i'w derbyn.
start content

Mae gan bawb ran bwysig i'w chwarae wrth ddelio â thwyll budd-daliadau ac rydym yn eich annog i roi gwybod am unrhyw bryderon sydd gennych.

Rhoi gwybod am Dwyll Budd-daliadau Lles a Budd-dal Tai
Ewch
Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor
Ewch

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy