Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Sefydliadau eraill sy'n gallu eich helpu chi gyda'ch budd-daliadau

Sefydliadau eraill sy'n gallu eich helpu chi gyda'ch budd-daliadau


Summary (optional)
 
start content

Gwybodaeth Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth Conwy yn darparu cyngor drwy apwyntiadau wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac e-bost.

Mae gwasanaeth wyneb yn wyneb yn cael ei ddarparu yn y lleoliadau canlynol a gellir trefnu drwy gysylltu â Chyngor ar Bopeth Conwy.

Canolfan Ddiwylliant Conwy

 • Town Ditch Road, Conwy, LL32 8NU
 • Dydd Mawrth (gwasanaeth galw i mewn) 10:00am tan 11:30am

Canolfan Gymunedol Dewi Sant

 • Canolfan Dewi Sant, Rhodfa'r De, Pensarn, Abergele, LL22 7RG
 • Dydd Mawrth (gwasanaeth galw i mewn) 1:00pm tan 4:00pm

Llyfrgell Bae Colwyn

 • Woodland Road West, Bae Colwyn, LL29 7DH
 • Dydd Mercher (gwasanaeth galw i mewn) 10:00am tan 3:00pm

Neuadd y Dref Llandudno

 • Lloyd Street, Llandudno, LL30 2UP
 • Dydd Mercher (apwyntiad yn unig) 10:00am tan 2:30pm

Llyfrgell Llanrwst

 • Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF
 • Dydd Iau (gwasanaeth galw i mewn) 9:30am tan 12:30pm

Neuadd y Dref Bae Colwyn

 • Rhiw Road, Bae Colwyn, LL29 7TE
 • Dydd Iau (apwyntiad yn unig) 9:30am tan 4pm

Gallwch gysylltu ag Adran Gwasanaethau Cenedlaethol Cyngor ar Bopeth ar 0800 702 2020.

Gwasanaeth ffôn am ddim Cymorth i Hawlio Credyd Cynhwysol yng Nghymru yw: 08000 241 220.  Mae ymgynghorwyr ar gael ddydd Llun i ddydd Gwener 8:00am i 6:00pm

 

Sefydliadau Eraill

end content