Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Gwasanaethau Cwsmer Refeniw a Budd-daliadau

Gwasanaethau Cwsmer Refeniw a Budd-daliadau


Summary (optional)
start content

Er budd iechyd a diogelwch y cyhoedd, mae Swyddfeydd y Cyngor ar gau i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â gwasanaethau'r Cyngor, ffoniwch 01492 574000 neu ewch i www.conwy.gov.uk i gael manylion ar sut i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, neu os oes arnoch chi angen help i lenwi ffurflenni hawlio budd-dal, cysylltwch ag un o’n hymgynghorwyr cwsmer drwy:

end content