Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Gwasanaethau Cwsmer Refeniw a Budd-daliadau

Gwasanaethau Cwsmer Refeniw a Budd-daliadau


Summary (optional)
start content

Er budd iechyd a diogelwch y cyhoedd, mae Swyddfeydd y Cyngor ar gau i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â gwasanaethau'r Cyngor, ffoniwch 01492 574000 neu ewch i www.conwy.gov.uk i gael manylion ar sut i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, neu os oes arnoch chi angen help i lenwi ffurflenni hawlio budd-dal, cysylltwch ag un o’n hymgynghorwyr cwsmer yn y swyddfeydd canlynol:

CyfeiriadAmseroedd   Agor    

Prif Swyddfa Budd-daliadau
Coed Pella
Ffordd Conway
Bae Colwyn
LL29 7AZ

Dydd Llun i ddydd Iau: 9.00yb - 5.00yp
Dydd Gwener: 9.00yp - 4.45yp

Canolfan Ddiwylliant Conwy
Ffordd Town Ditch
Conwy
LL32 8NU

Dydd Llun/Mercher/Iau: 9.30yb -1.00yp a 2.00yp – 5.00yp
Dydd Mawrth: 10.00yb – 1.00yp a 2.00yp – 5.00yp.
Dydd Gwener: 9.30yb – 1.00yp a 2.00yp - 4.45yp

Neuadd y Dref
George Street
Llandudno
LL30 2ST

Dydd Llun i ddydd Iau: 9.00yb - 5.00yp 
Dydd Gwener: 9.00yb - 4.45yp

Plas yn Dre
Ffordd yr Orsaf
Llanrwst
LL26 0DF

Dydd Mawrth: 10yb - 1.00yp


Neu, fel arall, gallwch gysylltu â ni drwy:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy