Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant CYPOP5: Deall sut i sefydlu Gwasanaeth Gofal Plant yn y cartref

CYPOP5: Deall sut i sefydlu Gwasanaeth Gofal Plant yn y cartref


Summary (optional)
start content

Mae gofalwyr plant wedi’u cofrestru yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain, gan ofalu am blant pobl eraill  ac yn cael eu rheoli a’u harchwilio gan AGC.

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno gan PACEY. Dyma’r cwrs paratoi sy’n cael ei argymell ar gyfer darpar a gofalwyr plant newydd yng Nghymru ac mae’n cynnwys yr anghenion i nanis.

Cynnwys y cwrs

  • Sefydlu gwasanaeth gofal plant yng Nghymru
  • Sefydlu amgylchedd diogel ac iach
  • Gweithio gyda rhieni
  • Datblygu arferion
  • Chwarae a gweithgareddau i gefnogi cydraddoldeb a chynhwysiad yn unol â meysydd dysgu'r Cyfnod Sylfaen
  • Diogelu plant
  • Cefnogi ymddygiad cadarnhaol.

Cysylltwch â EYDCP ffôn 01492 577862 neu e-bost EYDCPtraining@conwy.gov.uk ynghylch ffioedd a dyddiadau.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy