Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Sut i ddod yn Warchodwr Plant Cofrestredig


Summary (optional)
start content

Mae gofalwyr plant yn darparu gofal a chyfleoedd dysgu i blant dan 12 oed yn eu cartref eu hunain am fwy na 2 awr y dydd am dâl.

  • Mae gofalwyr plant yn cofrestru ac yn cael eu harchwilio gan Arolygaeth Gofal Cymru (AGC) i sicrhau eu bod yn darparu amgylchedd diogel ac addas i blant ifanc.
  • Mae gofalwyr plant yn hunan gyflogedig a rhaid iddynt weithio ar raddfa a nodwyd yn Isafswm Safon Cenedlaethol i warchodwyr Plant yng Nghymru (mae hyn yn cynnwys plant y gofalwr plant).
  • Mae’n anghyfreithlon i ofalu am blant am dâl (arian neu werth yr arian) os nad ydych wedi cofrestru.
  • Dilynwch y ddolen hon am wybodaeth bellach ar hyfforddiant ar ddod yn ofalwr plant:

Dilynwch y ddolen: CYPOP5 - Deall sut i sefydlu Gwasanaeth Gofal Plant yn y cartref neu cysylltwch â 01492 577862  eydcptraining@conwy.gov.uk am wybodaeth ynghylch sut i gael hyfforddiant a chofrestru yng Nghonwy.

Gweler hefyd

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy