Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADG) Conwy 2017-2022

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) Conwy 2017-2022


Summary (optional)
start content

O dan Ddeddf Gofal Plant 2006, mae'n ddyletswydd statudol bod Awdurdodau Lleol yn ymgymryd ag Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) bob pum mlynedd.

Y CSA yw'r offeryn y gall awdurdodau lleol adolygu’r cyflenwad a'r angen am ofal plant yn yr ardal hon a thrwy hynny amlygu bylchau yn y ddarpariaeth a rhoi sylw iddynt ble bo hynny'n bosibl.

O fewn yr asesiad diweddaraf y prif themâu oedd:

  • Hygyrchedd
  • Fforddiadwyedd
  • Cynaliadwyedd

Defnyddiwch y cyfle hwn i weld y Crynodeb a rhoi sylwadau ar y Cynllun Gweithredu a rhoi gwybod i ni beth yw eich barn. Dychwelwch eich holiadur wedi'i gwblhau i hyfforddiantpdbcgp@conwy.gov.uk.  

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy