Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyllid


Summary (optional)
Amddiffynfeydd arfordirol Hen Golwyn
start content

Mae’r cynllun cyfan yn rhedeg 1.2 cilomedr o Borth Eirias yn y gorllewin i Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) yn y dwyrain ac rydym yn amcangyfrif y bydd yn costio oddeutu £35 miliwn.

Dydyn ni ddim wedi canfod ffynhonnell yr holl gyllid hwn eto, ond rydym eisoes wedi sicrhau peth cyllid:

  • Cronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru (2019-20) - £1.6 miliwn i ddiogelu’r llwybr teithio llesol, trwy godi gwrthglawdd cerrig yng nghornel ddiamddiffyn ddwyreiniol y promenâd, a gwneud gwelliannau teithio llesol eraill yn yr ardal hon. Cwblhawyd yn 2020.
  • Cronfa Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru (2020-21) - £6.075 miliwn i adeiladu 350 metr cyntaf y gwrthglawdd cerrig, diogelu darn sylweddol o’r rhan sydd mewn mwyaf o berygl gyda gwrthglawdd cerrig, dechreuwyd y gwaith yn 2021.
  • Cronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru (2020-21) - £3 miliwn i gynyddu hyd y gwrthglawdd cerrig, diogelu darn sylweddol o’r rhan sydd mewn mwyaf o berygl gyda gwrthglawdd cerrig, dechreuwyd y gwaith yn 2021.
  • Cronfa Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru (2020-21) - £6.075 miliwn i adeiladu 350 metr cyntaf y gwrthglawdd cerrig, diogelu darn sylweddol o’r rhan sydd mewn mwyaf o berygl gyda gwrthglawdd cerrig, dechreuwyd y gwaith yn 2021.   
  • Cronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru (2020-21) - £3 miliwn i gynyddu hyd y gwrthglawdd cerrig, diogelu darn sylweddol o’r rhan sydd mewn mwyaf o berygl gyda gwrthglawdd cerrig, dechreuwyd y gwaith yn 2021.   
  • Cronfa Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru (2021-22) - £6.182 miliwn tuag at gynyddu hyd ac uchder y gwrthglawdd cerrig ymhellach, codi lefelau’r promenâd a’r briffordd rhwng Rotary Way a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) a gwneud gwelliannau i’r promenâd, dechreuwyd y gwaith ddiwedd 2022.
  • Cronfa Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru (2022-23) - £1M tuag at gynyddu hyd ac uchder y gwrthglawdd cerrig ymhellach, codi lefelau’r promenâd a’r briffordd rhwng Rotary Way a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) a gwneud gwelliannau i’r promenâd, dechreuwyd y gwaith ddiwedd 2022.
  • Cronfa Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru (2023-24) - £0.76M tuag at gynyddu hyd ac uchder y gwrthglawdd cerrig ymhellach, codi lefelau’r promenâd a’r briffordd rhwng Rotary Way a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) a gwneud gwelliannau i’r promenâd, dechreuwyd y gwaith ddiwedd 2022.
  • Cronfa Teithio Llesol (2023-24) - £0.76 miliwn i ddarparu gwell cyfleusterau teithio llesol ar hyd yr amddiffynfa arfordirol 750 metr

 

end content