Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwarchod Isadeiledd Hanfodol


Summary (optional)
Bydd prosiect amddiffynfeydd arfordirol Hen Golwyn yn gwarchod isadeiledd allweddol yn ogystal â’r promenâd.
start content

Ym ogystal â bod yn ased werthfawr ynddo’i hun, mae’r promenâd hefyd yn cario neu’n gwarchod isadeiledd pwysig:

  • ffordd yr arfordir
  • Llwybr Beicio Cenedlaethol 5
  • prif garthffos yn gwasanaethau rhan fawr o Hen Golwyn
  • y brif reilffordd rhwng Llundain a Chaergybi
  • Gwibffordd yr A55

Pe bai wal y môr yn cwympo yn drychinebus ar ddechrau cyfres o stormydd mawr, byddai’r holl isadeiledd hwn mewn peryg.

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a nifer o fudd-ddeiliaid allweddol eraill i ddarparu’r ateb i leihau’r risgiau hyn.

end content