Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Canolfan Ddiwylliant Teirieithog

Canolfan Ddiwylliant Teirieithog


Summary (optional)
start content

Bydd arddangosfeydd y Ganolfan Ddiwylliant yn cynnwys fideos hygyrch sy'n cynnwys Iaith Arwyddion Prydain, isdeitlau hawdd eu darllen a throsleisiau disgrifiadol.

Mae'r prosiect yn bartneriaeth rhwng y ‘Centre of Sign Sight Sound’ (www.centreofsignsightsound.org.uk) a ‘History Points’ (http://www.historypoints.org/ ) ac yn cael ei gefnogi gan LEADER, rhan o Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.  

Dilynwch y ddolen hon i weld rhai o’r fideos a gynhyrchwyd drwy’r prosiect.

end content