Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Creu Conwy - Creu Sbardun, Strategaeth Ddiwylliannol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy 2021 – 2026

Creu Conwy - Creu Sbardun, Strategaeth Ddiwylliannol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy 2021 – 2026


Summary (optional)
Mae diwylliant yn ganolog i bopeth a wnawn yma yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Wrth i ni ddod allan o bandemig Covid-19 credwn mai diwylliant ddylai fod yn gyrru ein hadferiad economaidd a chymdeithasol.
start content

Rydym yn falch i gyhoeddi ein Strategaeth Ddiwylliannol newydd i Sir lle mae diwylliant, treftadaeth a’r iaith Gymraeg yn ffynnu.

Mae’r syniadau yn y strategaeth yn deillio o sgyrsiau a gynhaliwyd gyda sefydliadau ac unigolion ar draws y rhanbarth ers 2019 a dymunwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y strategaeth derfynol.  Yn ystod hanner cyntaf 2022, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi creu cynlluniau gweithredu i gyflawni’r strategaeth, gan gydweithio gyda phartneriaid a’n cymunedau.

I wybod sut y gallwch gymryd rhan, gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r manylion isod:

Creu Conwy - Creating the Spark - A Cultural Strategy for Conwy County Borough 2021 - 2026 (PDF)

Rydym yn hapus i ddarparu'r ddogfen hon mewn print bras, sain a braille.

Cysylltwch â:

E-bost: creu@conwy.gov.ukRhif ffôn: 01492 576139

Gall cwsmeriaid gydag amhariad ar y clyw neu leferydd gysylltu ag unrhyw wasanaeth y Cyngor drwy ddeialu 18001 cyn y rhif sydd ei angen arnyn nhw.

Mae’n bleser gennym gyflwyno’r diweddariad cyntaf ar gyfer Creu Conwy, sy’n cynnig cipolwg o’r gwaith sy’n mynd rhagddo ar draws Sir Conwy:

Creu Conwy (PDF)

end content