Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwefru Cerbydau Trydan


Summary (optional)
start content

Mannau gwefru cyhoeddus

Mae mannau gwefru cyhoeddus yn Sir Conwy. Bydd Zap-Map yn dweud wrthych ble mae’r mannau gwefru, os ydynt yn weithredol a beth yw’r gost i wefru. Mae ganddo adnodd hefyd i’ch helpu i gyfrifo’r amser a’r gost i wefru yn y cartref ac ar y rhwydwaith cyhoeddus.

Mae’r Cyngor yn cynnwys mannau gwefru cerbydau trydan fel rhan o unrhyw brosiectau datblygu meysydd parcio.

Mwy o wybodaeth

  • Mae gan dudalen we The Energy Saving Trust ganllawiau ar wefru yn ogystal â dolenni at adnoddau eraill.
  • Mae gan wefan Llywodraeth Cymru wybodaeth ar sut i gofrestru dyfais gwefru cartref.
end content