Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Goleuadau Stryd


Summary (optional)
Rhoi gwybod am olau stryd diffygio
start content

Rhoi gwybod am olau stryd diffygiol [button]

Defnyddiwch ein cyfleuster ‘Rhoi Gwybod’ i roi gwybod i ni am:

  • Golau ddim yn gweithio
  • Golau yn fflachio neu ymlaen ac i ffwrdd
  • Golau ymlaen yn ystod y dydd
  • Llystyfiant yn cuddio’r golau
  • Golau croesfan sebra ddim yn gweithio

Ar gyfer argyfyngau fel:

  • lampau'n gwyro
  • golau'n hongian
  • ddrysau coll neu wedi'u difrodi

ffoniwch:
01492 575337 yn ystod oriau swyddfa (dydd Llun - dydd Iau 9:00am i 5:00pm a dydd Gwener 9:00am i 4:45pm)
01248 680033 tu hwnt i oriau swyddfa

Rydym yn anelu at ymateb i adroddiadau nad ydynt yn rhai brys o fewn 5 diwrnod calendr.

Nid oes modd i ni atgyweirio golau stryd diffygiol bob tro. Yn aml mae'r broblem yn ymwneud â'r ceblau cyflenwi tanddaearol sy'n gyfrifoldeb i Scottish Power sy'n gweithredu ar amser ymateb o 10 i 25 diwrnod gwaith.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy