Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Pridiannau Tir Lleol Tir Comin a Grîn Pentrefi Hysbysiadau Cyfreithiol o Newidiadau i Dir Comin a Meysydd Pentref

Hysbysiadau Cyfreithiol o Newidiadau i Dir Comin a Griniau Pentref


Summary (optional)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw’r awdurdod cofrestru ar gyfer tir comin a griniau tref a phentref yng Nghonwy.
start content

Hyd 5 Mai 2017 roeddem yn gweithio dan ddeddfwriaeth a grëwyd gan Ddeddf Cofrestru Tir Comin 1965. Ers 5 Mai 2017 mae’n bosibl i’r cyhoedd ymgeisio i wneud newidiadau i Gofrestr Tiroedd Comin Cymru, os ydynt yn credu bod eu cais yn gywir a bod ganddynt dystiolaeth i gefnogi hynny.

Gweler y Ffioedd Ymgeisio am ragor o fanylion

Cofrestr Datganiad Perchennog Tir (Microsoft Word)

Hysbysiadau o Geisiadau a Chynigion perthnasol i Dir Comin yng Nghonwy

Rhybudd Preifatrwydd Llawn:
Hysbysiad Preifatrwydd Llawn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

end content