Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyflwyno Chwiliad Tir Comin a Grîn Pentref (CON29 (0))


Summary (optional)
Bydd chwiliad yn dangos os yw’r tir wedi’i gofrestru fel tir comin/grîn pentref ac os yw’n amodol ar hawliau comin a/neu hawliadau perchnogaeth. 
start content


Gwnaed Ceisiadau am Chwiliadau Tir Comin yn wreiddiol drwy gyflwyno Ffurflen CR21, ond ers 1 Hydref 2007 atebir chwiliadau Tir Comin drwy lenwi CON29 (O) a gofyn am Gwestiwn 22, cynhwyswch gynllun a ffi o £16.80 yn cynnwys TAW.  Nid yw’r Ffurflen CR21 yn bodoli bellach.

Ffioedd Pridiannau Tir Lleol

Bydd Cwestiwn 22 yn cadarnhau a yw tir wedi'i gofrestru fel tir comin/grîn pentref ac os yw'n amodol ar hawliau comin a/neu hawliadau perchnogaeth.

Gellir cyflwyno Cwestiwn 22 yn electronig neu drwy'r post.

Gallwch gyflwyno Cwestiwn 22 yn electronig ar Ffurflen CON29 (O) fel cwestiwn ychwanegol wrth gyflwyno chwiliad awdurdod lleol llawn drwy ein cyfleuster ar-lein.  Y ffi yw £16.80 yn cynnwys TAW ar gyfer Cwestiwn 22.

Cyflwyno drwy'r Post

Gwnewch yn siŵr eich bod yn amgáu'r canlynol:

  • 2 gopi o Ffurflen CON29 (O)

Wrth gyflwyno Cwestiwn 22, sicrhewch eich bod yn cynnwys y ffi gywir o £16.80 yn cynnwys TAW, ynghyd â dau gopi o'r cynlluniau. 

Gellir talu drwy ddefnyddio Cerdyn Debyd neu Gredyd drwy ffonio 01492 576 095/094

Er mwyn osgoi oedi, rhaid cyflwyno’r holl geisiadau gyda dau gopi o’r cynlluniau, gan farcio ffin yr eiddo/ardal yn glir. Dylid gwneud sieciau yn daladwy i: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Er mwyn osgoi oedi, rhaid amgáu dau gopi o'r cynlluniau gyda phob chwiliad, sy'n dangos terfyn yr eiddo/ardal wedi'i farcio'n glir. Mae'n bwysig hefyd bod y cynllun yn dangos y ffyrdd/eiddo cyfagos.

Bwriad yr Uned Pridiannau Tir Lleol yw anfon ymatebion i Gwestiwn 22 o fewn rhwng 2-3 diwrnod gwaith.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy