Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

CDLlN - Sail Tystiolaeth - Mwynau a Gwastraff


Summary (optional)
start content

Bydd adran Mwynau a Gwastraff y CDLl yn cynnwys cyfraniadau gan Dîm Cynllunio Mwynau a Chynllunio Gwastraff Gogledd Cymru, sy'n darparu gwasanaeth cynllunio ar y cyd ar draws Gogledd Cymru ar gyfer ceisiadau a materion polisi cynllunio, gan gynnwys CDLlau. Mae’r adran yn ymwneud yn bennaf â gwarchod adnoddau mwynol (h.y. chwareli) a darnau o dir sy'n cynnwys dyddodion mwynau penodol. Mae hefyd yn ceisio gosod/darparu polisi yn seiliedig ar feini prawf ar leoliadau ar gyfer datblygiadau rheoli gwastraff fel gorsafoedd trosglwyddo, canolfannau ailgylchu a safleoedd treulio anaerobig.

end content