Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam 4 - Cyfranogiad cyn cyflwyno i'w archwilio gan y cyhoedd


Summary (optional)
Ar y cam hwn yn y broses CDLlN, mae’r ymgynghoriad yn canolbwyntio ar gyfranogiad a thrafodaethau gyda’r budd-ddeiliaid allweddol a nodwyd yng Nghytundeb Cyflenwi’r CDLlN.
start content

Rydym wedi llunio dau bapur ymgynghori i lywio’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN):

  • Papur Ymgynghori 1 (PDF, 1.25Mb) - Mae hwn yn amlinellu’r materion blaenoriaeth sy’n wynebu Conwy ac mae’n awgrymu gweledigaeth a chyfres o amcanion ar gyfer y CDLlN.
  • Papur Ymgynghori 2 (PDF, 8.04Mb) - Mae hwn yn amlinellu’r lefel twf strategol (faint o dai fydd eu hangen a nifer y swyddi y bydd y CDLl yn darparu ar eu cyfer), yr hierarchaeth aneddiadau (sut y caiff yr aneddiadau eu hasesu o ran cyfleusterau a gwasanaethau, maint a phoblogaeth) a'r dyraniad gofodol (lle y byddwn yn rhoi lefel cytunedig o dai a swyddi.)

Rydym wedi casglu’r sylfaen dystiolaeth bresennol ac wedi rhoi cyfres o Bapurau Testun at ei gilydd, gellir eu gweld yma.

Rydym wedi cynhyrchu fideo crynodeb sy’n esbonio’r broses o gynhyrchu'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

Trawsgrifiad Fideo (PDF, 21Kb)

 

Daeth cyfanswm o 124 o sylwadau i law ar y ddwy ddogfen ymgynghori a gellir eu gweld ar y system ymgynghori neu yn y ddogfenau isod.

Papur Ymgynghori 1 - Adroddiad Sylwadau

Papur Ymgynghori 2 - Adroddiad Sylwadau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy