Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam 4 - Cyfranogiad cyn cyflwyno i'w archwilio gan y cyhoedd


Summary (optional)
Cawsom ymgynghoriad yn canolbwyntio ar y prif faterion sy’n wynebu Conwy, gan gynnwys tai, swyddi a thwristiaeth rhwng 14 Rhagfyr, 2018 a 25 Ionawr, 2019
start content

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 14 Rhagfyr, 2018 a 25 Ionawr, 2019.

Dyma’r ddau bapuryr ymgynghorwyd arnynt  fel rhan o’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN):

  • Papur Ymgynghori 1 (PDF, 1.25Mb) - Mae hwn yn amlinellu’r materion blaenoriaeth sy’n wynebu Conwy ac mae’n awgrymu gweledigaeth a chyfres o amcanion ar gyfer y CDLlN.
  • Papur Ymgynghori 2 (PDF, 8.04Mb) - Mae hwn yn amlinellu’r lefel twf strategol (faint o dai fydd eu hangen a nifer y swyddi y bydd y CDLl yn darparu ar eu cyfer), yr hierarchaeth aneddiadau (sut y caiff yr aneddiadau eu hasesu o ran cyfleusterau a gwasanaethau, maint a phoblogaeth) a'r dyraniad gofodol (lle y byddwn yn rhoi lefel cytunedig o dai a swyddi.)

Rydym wedi casglu’r sylfaen dystiolaeth bresennol ac wedi rhoi cyfres o Bapurau Testun at ei gilydd, gellir eu gweld yma.

Rydym wedi cynhyrchu fideo crynodeb sy’n esbonio’r broses o lunio’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd.


Trawsgrifiad Fideo
 (PDF, 21Kb)

Canlyniadau’r ymgynghoriad

Daeth cyfanswm o 124 o sylwadau i law ar y ddwy ddogfen ymgynghori. Gellir eu gweld ar y system ymgynghori neu yn y dogfennau isod.

Papur Ymgynghori 1 - Adroddiad Sylwadau

Papur Ymgynghori 2 - Adroddiad Sylwadau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content