Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

CDLlN - Sail Tystiolaeth - Lles, Iechyd a Chydraddoldeb


Summary (optional)
start content

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion yr amrywiaeth eang o breswylwyr ac ymwelwyr, fel y nodwyd yma.

Bydd cynhyrchu’r Cynllun Datblygu Lleol yn cefnogi’r ymrwymiad hwn i sicrhau bod cydraddoldeb yn rhan o bolisïau’r CDLl, fel yr hysbyswyd gan yr Asesiad Effaith Cydraddoldeb sydd i ddod. Bydd Papurau Testun yn cael eu cynhyrchu yn ymwneud â chydraddoldeb, gan gynnwys yr iaith Gymraeg i sicrhau bod cyfleoedd yn cael eu cymryd i gefnogi a hyrwyddo defnyddio’r Gymraeg yng Nghonwy.

end content