Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS)


Summary (optional)
Rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y bydd yn dod ar gael ar gyfer cyflenwad pum mlynedd ar gyfer tai.
start content

Cynhelir arolygon blynyddol ar bob safle gyda chaniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl ym Mwrdeistref Sirol Conwy (ac eithrio Parc Cenedlaethol Eryri). Defnyddir yr wybodaeth hon wedyn i gyfrifo a all y tir sydd ar gael i ddiwallu'r angen disgwyliedig am dir tai dros y pum mlynedd nesaf. Cytunir ar yr adroddiad terfynol gan aelodau'r grŵp astudio a'i gyhoeddi, yn seiliedig ar arweiniad cenedlaethol a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru.

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2019 Cytunwyd ar JHLAS 2019

Casgliad yr adroddiad yw bod gan CBSC 2.5 mlynedd o gyflenwad tir. Mae'n disodli'r adroddiad ar gyfer 1 Ebrill 2018.

Gellir dod o hyd i fanylion yr astudiaeth yn yr atodiad isod.

Conwy JHLAS 2019

 

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai blaenorol


Conwy JHLAS 2018

Conwy JHLAS 2017

Conwy JHLAS 2016

Conwy JHLAS 2015

Conwy JHLAS 2014

Conwy JHLAS 2013

Conwy JHLAS 2012

 

end content