Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth O ddydd Llun, 16 Mawrth, byddwn yn gohirio ein gwasanaeth galw heibio am gyngor cynllunio i gwsmeriaid

O ddydd Llun, 16 Mawrth, byddwn yn gohirio ein gwasanaeth galw heibio am gyngor cynllunio i gwsmeriaid


Summary (optional)
start content

O ddydd Llun, 16 Mawrth, byddwn yn gohirio ein gwasanaeth galw heibio am gyngor cynllunio i gwsmeriaid, dylai unrhyw un sy’n dymuno cael cyngor ffonio ein llinell dyletswydd rhwng:

  • Dydd Llun- 9.30am - 1.00pm 
  • Dydd Mawrth- 9.30am - 1.00pm
  • Dydd Mercher- 1.00pm - 4.30pm
  • Dydd Iau- 9.30am - 1.00pm  
  • Dydd Gwener- 1.00pm - 4.30pm

Neu fel arall, gallwch anfon neges e-bost at: cynllunioplanning@conwy.gov.uk

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

end content