Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Canolbwynt Gofalwyr Maeth Hyfforddiant Gofalwr Maeth Gofalu am Blant a Phobl Ifanc gydag Anghenion Ychwanegol: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth

Gofalu am Blant a Phobl Ifanc gydag Anghenion Ychwanegol: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

 

 

Manylion y cwrs:

Nod: Bydd y gofalwr maeth yn gallu disgrifio anghenion ychwanegol y plentyn sydd mewn lleoliad a sut y byddant yn ymateb i’r rhain.


Dyddiad Amser Lleoliad Hyfforddwr Grŵp targed 
Dydd Iau 14 Medi 2023  09:15am cofrestru 09:30am - 14:30pm  Zoom  CAN Training Ltd  Gwasanaethau Targed - Gofalwyr Maeth a Thîm Maethu

Grŵp Targed - Gofalwyr Maeth a Thîm Maethu 

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau dysgu:

  • Deall y ddeddfwriaeth, polisi a chanllawiau ymarfer perthnasol mewn perthynas ag addysg, iechyd ac anghenion gofal, asesiadau a chynlluniau.
  • Archwilio’r materion ynghlwm wrth weithio gyda’r gwasanaethau cymdeithasol, addysg ac iechyd i gael canlyniadau ar y cyd.
  • Trafod ffyrdd i baratoi ar gyfer bod yn oedolyn o’r blynyddoedd cynharaf.
  • Darparu arweiniad wrth ddelio gyda phlant a phobl ifanc mewn amgylchiadau penodol.
end content