Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Llinellau Cyffuriau: Hyfforddiant i Ofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content


Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024

7pm – 9pm  TEAMS PCSO Julie Holland Gwasanaethau a Dargedir - Gofalwyr Maeth a Gofalwyr sy'n Unigolion Cysylltiedig


Nodau ac amcanion y cwrs:

NOD:

Bydd y gofalwr maeth yn gallu adnabod, ymateb a chefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl neu eisoes yn cael eu paratoi ar gyfer camfanteisio troseddol.

DEILLIANNAU DYSGU:

  • Edrych ar ddiwylliant gangiau, effaith y Cyfryngau Cymdeithasol, cerddoriaeth a therminoleg.
  • Dod i ddeall mwy am gamfanteisio troseddol a’r broses baratoi.
  • Datblygu strategaethau i sicrhau fod pobl ifanc ddiamddiffyn yn cael eu diogelu.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content