Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyflwyniad i Ofalu Mwy Diogel mewn Gofal Maeth


Summary (optional)
start content


Nodau ac amcanion y cwrs:

Nod:

Bydd y gofalwr maeth/personau cysylltiedig yn gallu nodi ffyrdd o gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag niwed tra hefyd yn ystyried eu diogelwch a'u diogeledd eu hunain a diogelwch eu teulu agos ac estynedig.

Amcanion Dysgu:

  • Ystyried sut beth yw gofalu mwy diogel
  • Deall sut i adnabod a rheoli risgiau
  • Gwybod sut i gynllunio gofal mwy diogel nawr ac yn y dyfodol
  • Rhoi cynlluniau ar waith i leihau'r risg o honiadau ffug


Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.

Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.


DyddiadAmserLleoliadHyfforddwr Grŵp targed
Dydd Llun 13 Tachwedd 2023 9.30am – 12.30pm Zoom Y Bont Gwasanaethau Targed – Gwasanaethau Maethu 

Grŵp Targed – Gofalwyr Maeth, Personau Cysylltiedig, Tîm Maethu
Dydd Llun 29 Ionawr 2024 9.30am – 12.30pm Zoom Y Bont Gwasanaethau Targed – Gwasanaethau Maethu 

Grŵp Targed – Gofalwyr Maeth, Personau Cysylltiedig, Tîm Maethu
end content