Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyflwyniad i leferydd, iaith a chyfathrebu


Summary (optional)
start content

Mae’r cwrs ar-lein byr yma wedi cael ei ddylunio i gefnogi ymarferwyr i ddeall mwy am ddatblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu plant a phobl ifanc, sut y gallwch gefnogi datblygiad y sgiliau yma o ddydd i ddydd yn eich lleoliadau, a sut i adnabod plant allai fod yn cael ychydig o drafferth yn datblygu’r sgiliau pwysig yma. 

Ar ôl i chi ei gwblhau, anfonwch gopi o’ch tystysgrif i SC.Training@conwy.gov.uk

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content