Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Canolbwynt Gofalwyr Maeth Hyfforddiant Gofalwr Maeth Byw gyda Phobl Ifanc yn eu Harddegau ac Adeiladu Cysylltiadau: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth

Byw gyda Phobl Ifanc yn eu Harddegau ac Adeiladu Cysylltiadau: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

O safbwynt gofalwyr maeth, mae pobl ifanc yn eu harddegau yn aml yn y grŵp oedran sy’n cyflwyno’r heriau mwyaf pan fyddant yn eu gofal. Mae’n bosibl bod y person ifanc wedi derbyn gofal ers pan oedd yn blentyn hŷn, neu wedi profi lleoliadau niferus; y cyfan yn cymhlethu eu teimladau a’u hymddygiad.

Mae blaenlencyndod hefyd yn amser o gynnydd datblygiad sylweddol, gydag ad-drefnu radical yn yr ymennydd a materion o amgylch datblygu gwahanu, grym, ymreolaeth ac annibyniaeth. Mae hyn yn cyflwyno heriau i bob rhiant o amgylch arweiniad a ffiniau. Fodd bynnag, pan mae person ifanc yn ei arddegau hefyd yn profi trawma datblygiadol a diffygion datblygiadol a ddaw yn sgil hyn, mae holl nodweddion a heriau blaenlencyndod yn enfawr ac wedi’i gymhlethu. Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i ddylunio i helpu gofalwyr maeth adlewyrchu ar rai o’r themâu hyn ac ystyried ffyrdd y gallant gefnogi ac ymateb i’r bobl ifanc i ennill eu hymddiriedaeth a chydweithrediad.

Nodau ac Amcanion y Cwrs:

Canlyniadau dysgu

  • Deall datblygiad ymennydd pobl ifanc, oed aeddfedrwydd ac effaith ar faterion ymddygiad cymryd risg, pŵer, ymreolaeth a rheolaeth.
  • Deall pwysigrwydd datblygiad cymdeithasol a chyflwyno mewn blaenlencyndod.
  • Deall effaith trawma ar brosesu gwybodaeth, canfyddiad a materion grym
  • Arwyddocâd dynamig grym mewn perthnasoedd dynol
  • Pwysigrwydd sut y gall grym gael ei reoli gan rieni/gofalwyr drwy ddatblygiad parhaus plentyn
  • Archwilio ein perthynas ein hunain gyda grym a rheolaeth
  • Archwilio ystod o sgiliau cyfathrebu y gellir eu defnyddio i gynnal perthynas, er enghraifft trafod rheolau a ffiniau
  • Ffyrdd o ymateb yn wyneb ymddygiad gwrthwynebol, dicter neu gymhellol sy’n galluogi’r gofalwr maeth a’r person ifanc i deimlo grym a fydd yn ennill cydweithrediad.
  • Archwilio sut i helpu pobl ifanc i reoli trawsnewid a chael mynediad i gefnogaeth briodol.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content