Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gofalu Mwy Diogel a Chyhuddiadau: Hyfforddiant i Ofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod: Bydd y gofalwr maeth yn gallu disgrifio pam y gallai cyhuddiadau ddigwydd a thrafod eu harfer gofalu diogel.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
Dydd Iau 30 Tachwedd 2023 9.30AM – 12.30PM Coed Pella, Ystafell Hyfforddi Y Bont Gwasanaethau Targed - Gofalwyr Maeth a Gofalwyr sy'n Unigolyn Cysylltiedig


Nodau ac amcanion y cwrs:

Amcanion Dysgu:

  • Ystyried pam y gall cyhuddiadau ddigwydd mewn maethu.
  • Deall y broses ar gyfer rheoli cyhuddiadau yn erbyn gofalwyr maeth.
  • Gwybod pa gefnogaeth a gwybodaeth y dylai gofalwyr maeth ei gael pe gwneid cyhuddiad yn eu herbyn.
  • Adolygu arferion gofalu diogel teuluoedd sy’n maethu, yng ngoleuni’r trafodaethau.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content